Menu
Košík

FAQ - často kladené otázky

Tovar môžete objednať nižšie uvedenými spôsobmi
 
 • v našom internetovom obchode okbeauty.sk
 • emailom: info@okbeauty.sk
 • telefonicky: +421 948 448 005

Najbežnejší a najjednoduchší spôsob objednania tovaru je prostredníctvom nášho internetového obchodu. Ak však z nejakého dôvodu uprednostňujete zadať objednávku e-mailom prípadne telefonicky, pripravte si prosím nasledujúce informácie, ktoré k úspešnému vybaveniu vašej objednávky budeme potrebovať. 

Požadované údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná adresa)
 • Telefónny kontakt, na ktorom ste zastihnuteľný
 • e-mailová adresa
 • spôsob doručenia (kuriérskou služnou Slovak Parcel Sefvice, GEIS)
 • spôsob platby (dobierka, prevodný príkaz, online platobnou kartou, splatky QUATRO)
 • zoznam produktov, ktoré si objednávate (názov tovaru + SKU kód tovaru)

Objednať tovar si môžete aj odoslaním objednávky na e-mailovú adresu info@okbeauty.sk, prípadne nás kontaktovať na tel. čísle +421 948 448 005 a spraviť objednávku telefonicky.

Požadované údaje, pri e-mailovej a telefonickej objednávke:

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná adresa)
 • Telefónny kontakt, na ktorom ste zastihnuteľný
 • e-mailová adresa
 • spôsob doručenia (kuriér, alebo osobný odber - Wolfert, s.r.o., Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji)
 • spôsob platby (dobierka, prevodný príkaz, hotovosť - len osobný odber)
 • zoznam produktov, ktoré si objednávate (názov tovaru + SKU kód tovaru)

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba nepodnikateľ, teda osoba, ktorá nemá pridelené IČO.

Odstúpenie od zmluvy – Firma, živnostník

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy - Predávajúci

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, alebo na kartu ak bola platba uskutočnená platobnou kartou vopred.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.)
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: krémy, kozmetické masky, kozmertické prípravky, slúchadlá typu in-ear a pod.)
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené
 • zmluvy na dodávky literatúry knihy, časopisy
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne).
Tovar nám, prosím, podľa možnosti, doručte späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. Na zaslanie tovaru späť použite originálny ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.  Prosíme, aby ste však zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom nám bnude tovar doručený (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, prípadne reklamácie ste povinný uchrániť pred poškodením a znečistením a to aj samotneho originálnejo obalu (napr. aj použitím vhodnej výplne, zabalením do papieru, fólie). 
Tovar nám prosím podľa možnosti, doručte späť v originálnom balení vrátane prepravných obalov ak boli súčasťou pri dodaní tovaru, spolu s vyplneným reklamačným formulárom resp. formulárom o odstúpení od zmluvy, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. 
Na doručenie tovaru späť použite ochranný transportný obal. 
 Ak Vám bol tovar doručený na palete, ide o nadrozmerný tovar resp. tovar prekračujúci váhový limit a takýto tovar je potrebné vrátiť rovnako na palete, aby sa pridšlo jeho poškodeniu pri manpulácii a preprave. Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnete sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Za tovar, ktorý nám doručujte, alebo posielate máte ako výlučný vlastník plnú zodpovednosť, teda za stav v akom nám tento tovar bude doručený (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave nedostatočným balením) a prípadný nárok na náhradu škody si budete musieť voči prepravcovi individuálne.

Opotrebovaný, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti, avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu, poškodeniu originálneho obalu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený originálny obal a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade spotrebného tovaru (napr. kozmetika.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

Tovar, ktorý je možné v zákonom stanovenej 14 dňovej lehote vrátiť je potrebné doručiť k nám na adresu:

Wolfert, s.r.o.
(reklamácia)
Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji
tel. 0948 448 005.

Spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť je potrebné doručiť sprievodný list resp. vyplniť a odoslať nasledovný formulár na odstúpenie od zmluvy, spolu s originálnym daňovým nadobúdacím dokladom (faktúra).

Ak nám vrátite tovar bez zjavných známok používania a opotrebenia v originálnom obale s kompletným príslušenstvom, vrátime Vám plnú sumu, ktorú ste nám pri kúpe tovaru zaplatili.

Žiať, nie každý tovar po jeho otvorení je možné vrátiť a využiť tak v prípade nepokojnosti právo odstúpenie od zmluvy.

Príkladom môže byť napr. nákup krému, kozmetického prípravku, potravín, dermarolleru, metrážový tovar a pod. teda taký tovar, ktorý je predmetom osobnej spotreby ako napr. hygienicky balené tovary, ktoré po porušení originálneho obalu už nespĺňajú podmienku hygienického obalu a preto takýto tovar nie je možné vrátiť.

Tovar, ktorý nie je možné vrátiť (napr. odstúpením od zmluvy)

 • tovar, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa
 • tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.)
 • zapečatený tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: krémy, kozmetické masky, kozmertické prípravky, slúchadlá typu in-ear a po
 • audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené
 • literatúra, knihy, časopisy
 • tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

V prípade odstúpenia od zmluvy, možné do 14 dní, Vám peniaze vrátime na Vami požadovaný bankový účet resp. v prípade ak ste objednávku uhrádzali platobnou kartou požiadame banku aby Vám uhradenú čiastku vrátila späť na kartu, ktorou bola objednávka uhradená.

Po doručení tovaru k nám na adresu Wolfert, s.r.o., Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji, bude skontrolovaný naším pracovníkom a ak je všetko v poriadku, platba Vám bude poukázaná najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

Číslo účtu v tvare IBAN je potrebné vyplniť v ozname o odstúpení od zmluvy, bol Vám zaslaný spolu s objednávkou, prípadne si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze, odstúpenie od zmluvy.

Frma, živnostník - nemá nárok na odstúpenie od zmluvy. V takýchto prípadoch si vyhradzaujeme právo individuálne posúdiť vrátenie tovaru späť (ak bude tovar doručený nepoškodený v pôvodnom nepoškodenom obale), vrátime zákaníkovi (firma, živnostník) sumu, ktorú zaplatoil za tovar, teda nie prepravné a ostatné náklady fakturované zákazníkovi.

Pri splnení istých podmienok (napr. hodnota tovaru v obj. nad 30 EUR resp. nákupom individuálne označeného tovaru), môžete k vašej objednávke získať darček zdarma. Darček k objednávke je v množstve 1 ks do košíka pridaný automaticky. Ak o darček nemáte záujem, môžete darček z košíka odstrániť jednoducho odstrániť.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, sa ruší aj tzv. darovacia zmluva na darčekový produkt a spolu so zakúpeným tovarom je potrebné vrátiť aj získaný darček.

Áno, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa tým aj tzv. darovacia zmluva na darčekový produkt a spolu so zakúpeným tovarom je potrebné vrátiť aj získaný darček.

Predajca si vyhradzuje právo náhrady poskytnutého darčekového produktu podobným produktom v približne ronakej cene.

Ak zistíte pri preberaní zásielky od kuriéra, že zásielka je poškodená a napriek tomu sa ju rozhodnete prevziať, keďže nie vždy musí byť nevyhnutne poškodený aj obsah zásielky, je potrebné s kuriérom o tom pri preberaní spísať protokol o prevzatí zásielky s výhradou, ako výhradu uviesť rozsah poškodenia zásielky a spísaný protokol aj zásielku si zdokumentovať napr. mobilným telefónom.

Následne je potrebné nás najneskôr do 48 hodín o tom písomne informovať. Stačí zaslať nám zaslať na emailovú adresu info@okbeauty.sk správu s číslom Vašej objednávky a kópiou preberacieho protokolu spísaného kuriérom, že ste prevzali od kuriéra poškodenú zásielku.

Upozornenie: Po 48 hodinách nebudú žiadne výhrady k prípadným poškodeniam na doručenom tovare, ktoré mohli vzniknúť poškodením pri preprave zásielky z našej strany brané do úvahy a akceptované.

Vašu zásielku môže vyzdvihnúť, preziať aj iná Vami poverená osoba. Pri spôsobe dopravy kuriérom, stačí telefonicky oznámiť kuriérovi, kde a kto zásielku preberie.

Platba kartou
Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred prostredníctvom platobnej brány CardPay, ktorú sprostredkováva Tatra banka, a.s.

Bankový prevod
Po potvrdení objednávky vám bude doručený automatický potvrdzujúci e-mail, v ktorom vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo vašej objednávky a je potrebné ho uviesť pri zasielaní úhrady. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do 2 pracovných dní po potvrdení objednávky, v opačnom prípade si vyhrazdujeme právo považovať Vašu objednávku za zrušenú. V prípade, že si zvolíte platbu na účet, tovar vám budeme expedovať/zabezpečovať až po pripísaní celkovej fakturovanej sumy. Pri tomto spôsobe platby navyše získate priamu zľavu z vašej objednávky za zvolený spôsob platby.

Dobierka
Za tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní pracovníkovi kuriérskej služby. Poplatok účtovaný za dobierku je 1,00 EUR

V hotovosti
Za tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní. (platí len pri osobnom odbere v Ivanke pri Dunaji).

PayPal

Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sume za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred prostredníctvom celosvetovej platobnej brány PayPal.

QUATRO (splátkový predaj) - pripravujeme, už čoskoro

Pri tomto spôsobe platby po dokončení objednávky budete presmerovaný na web stránku splátkovej spoločnosti QUATRO, kde vyplníte žiadosť. Spoločnosť QUATRO vašu žiadosť posúdi a vyrozumie zúčastnené strany, teda Vás ako žiadateľa a nás ako predajcu o schválení resp. zamietnutí vašej žiadosti. V prípade, že vaša žiadosť bude spoločnosťou QUATRO schválená, táto za vás uhradí sumu objednávky a vy budete na základe splátkového kalendára požičanú čiastku splácať splátkovej spoločnosti QUATRO, ktorú prevádzkuje Všeobecná úverová banka, a.s.

Pri zadaní objednávky prostredníctvom nášho internetového obchodu okbeauty.sk sa Vám po vložení produktov do košíka a vyplnení adresy kam si prajete objednaný tovar doručiť sa Vám zobrazí aktuálna cena za dopravu na zvolenú adresu. Výška ceny za dopravu závisí od celkovej hmotnosti zásielky a cieľovej adresy pre doručenie (dbajte prosím na správnosť údajov PSČ, krajina).

Niekoľko krát do roka prebieha akcia doručenie zdarma. Doručenie zdarma je spravidla jpodmienené splnením vopred stanovených podmienok, napr. minimálna hodnota objednávky, o ktorých v čase prebiehania takejto akcie viditeľne informujeme na našich stránkach.

Ak si v našom internetovom obchode registrujete, teda vytvoríte si tak zákaznícky účet, budete mať vždy po prihlásení dsa o svojho účtu k dispozícii históriu vašich objednávok, nastavenia adresy a iné ďalšie nastavenia účtu.

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych od jeho zakúpenia.

Budeme však veľmi radi, keď nám svoj dôvod uvediete, nakoľko nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a chceme svoje služby a výrobky stále zdokonaľovať.

Podrobné podmienky pre odstúpenie od zmluvy nájdete v čl. VI našich obchodných podmienok. Pokiaľ máte tovar zakúpený ako živnostník alebo iná právna forma spoločnosti, vychádzame v ústrety aj v takomto prípade, avšak vyhradzujeme si právo o konkrétnom prípade rozhodnúť individuálne na základe nášho posúdenia.

V prípade že si v objednávke zvolíte spôsob platby prevodným príkazom, je potrebné úhradu realizovať bezodkladne, tak aby bola v prospech nášho účtu pripísaná najneskôr do 2 pracovných dní.
V prípade, že úhrada nie je pripísaná v prospech nášho účtu v stanovenej lehote, je to považované, že o objednaný tovar nemáte záujem a takáto objednávka môže byť automaticky, bez predchádzajúceho upozornenia zrušená.

Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou resp. v prípade osobného odberu si tovar vyzdvihnete sami.

Naše zásielky pre nás prepravujú a Vám doručujú nasledovné kuriérske spoločnosti:

Každá z vyššie uvedených kuriérskych spoločností doručuje zásielky spravidla nasledujúci pracovný deň od vyzdvihnutia zásielky v našom sklade. O odoslaní zásielky budete nami informovaný zaslaním e-mailovej správy.

O termíne doručenia Vás bude vopred informovať e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli vo vašej objednávke aj kuriérska spoločnosť. Obsahom oznámenia je aj číslo vašej zásielky pre jej online sledovanie.

Pred samotným doručením Vás bude pracovník kuriérskej spoločnosti telefonicky kontaktovať.

V prípade ak Vám termín doručenia nevyhovuje, môžete si priamo s kuriérom, prípadne na zákazníckej linke kuriérskej spoločnosti dohodnúť náhradný termín doručenia, prípadne aj zmeniť adresu doručenia v rámci danej spádovej oblasti.

Pri reklamácii, vrátení, výmene tovaru, alebo odoslania tovaru do servisu zabezpečuje prepravu tovaru (kuriérska služba, pošta) každá zo zúčastnených strán vo vlastnej réžii na vlastné náklady. Teda prepravné náklady súvisiace s odoslaním tovaru obchodníkovi znáša kupujúci a prepravné náklady na odoslanie tovaru späť k zákazníkovi znáša obchodník, pritom nezáleží či sa jedná o reklamáciu, alebo vrátenie tovaru v rámci záručnej, alebo po záručnej dobe.

Ide o rovnaký princíp, ako keď si tovar zakúpime v kamennej predajni a na tovare sa vyskytne skrytá závada, je potrebné zakúpený tovar doručiť predajcovi na reklamáciu, alebo výmenu späť do kamennej predajne/servisu. Náklady súvisiace s doručením tovaru späť ako napr. benzín, lístok na autobus a pod. nám však predajca nepreplatí.

Na našej stránke okbeauty.sk uvádzame pri každom produkte informáciu o skladovej dostupnosti tovaru.

Skladová dostupnosť:

 • skladom
  Tovar máme u nás na sklade (min. 1 ks) a je možné ho odoslať nasledujúci pracovný deň. Aktuálne neuvádzame, koľko ks je práve na sklade a tak môže nastať situácia, keď si napr. objednáte 2 a viac kusov a skladom je práve 1 ks. V takomto prípade Vás budeme kontaktovať, či si prajete odoslať 1 ks, alebo môžete počkať spravidla 3-7 prac. dní na ďaľší ks, ktorý pre Vás objednáme u dodávateľa.
 • 3-7 dní
  Tovar je na sklade u dodávateľa a jeho odoslanie od nás smerom k Vám je spravidla 3 až 7 pracovných dní od nasledujúceho pracovného dňa po zadaní objednávky

 • aktuálne vypredané
  Tovar je momentálne vypredaný a nie je možné ho objednať, teda vložiť do košíka

 • iné napr. od 8.7.2020, na objednávku
  Tovar bude s najväčšou pravdepodobnosťou dostupný od uvedeného termínu resp. podľa uvedenej textovej informácie

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak vaša objednávka bude obsahovať kombináciu produktov s dostupnosťou skladom3-7 dní, bude vaša objednávka odoslaná až po naskladnení všetkých objednaných položiek, teda v limite 3-7 pracovných dní.

Ak si napr. nemôžete dovoliť čakať a pomohlo by Vám objednávku rozdeliť, objednávku Vám rozdelíme na 2 objednávky. Objednávku s položkami skladom Vám odošleme nasledujúci pracovný deň a ostatné položky s dostupnosťou 3-7 prac. dní Vám odošleme po naskladnení v uvedenom limite. Nevýhodou môže byť, že Vám bude účtovaná 2x doprava, teda za každú objednávku.

Doručenie objednávky na presný dátum a čas štandardne neposkytujeme,.

V prípade záujmu je však možné sa na presnom doručení individuálne dohodnúť. V prípade záujmu nás pre stanovanie ceny za presné doručenie (miesto, dátum, čas) kontaktujte na info@okbeauty.sk.

V prípade, že niektorý z výrobkov, ktorý ste zakúpili u nás nefunguje úplne správne, postupujte nasledovne:

 1. Pripravte si nasledovné údaje:
  • dátum objednávky
  • číslo objednávky
  • názov reklamovaného tovaru
  • model, alebo kód tovaru
  • popis pravdepodobnej chyby
 2. Vyplňte a odošlite online reklamačný formulár
 3. K reklamácii je potrebné dodať: kompletný reklamovaný tovar, kópiu daňového dokladu. Ak máte príslušenstvo, dodajte aj to. Môže byť príčinou poruchy, alebo nevyhnutné pre riadne otestovanie prístroja.
 4. K reklamácii originálny obal nie je potrebný, ale je vhodný na jeho prenášanie, aby sa tovar nepoškodil. Ak ho nemáte, vhodne zabaľte tovar tak, aby sa počas nepoškodil. Za poškodenie tovaru počas prepravy k nám nezodpovedáme.
 5. Reklamovaný tovar odošlite kuriérom na adresu:
  Wolfert, s.r.o.
  (reklamácia)
  Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji
  tel.: 0948 448 005

Reklamácie riešime v čo možno najkratšom termíne, podľa podmienok reklamačného poriadku však najneskôr do 30 pracovných dní. Presný termín vybavenia Vám nebudeme schopní oznámiť vopred.

Ak ste fyzická osoba (nie podnikateľ, teda nemáte pridelené tzv. IČO) podľa občianskeho zákonníka sa na zakúpený tovar vzťahuje 2 ročná záručná doba. V prípade ak ste fyzická osoba (podnikateľ) resp.právnická osoba (teda máte pridelené tzv. IČO), v takom prípade sa na Vás vzťahuje vzťahuje v tomto zmysle obchodný zákonník SR a na zakúpený tovar máte záručnú dobu 1 rok. Pri posudzovaní či, platnosti záručnej doby sa berie do úvahy dátum vystavenia daňového nadobúdacieho dokladu.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru napr. mechanické poškodenie spôsobné zákazníkom, vady spôsobené nedodržaním návodu na používanie, chyby spôsobené nesprávnym použitím na iný než stanovený účel a pod.

Zákonná záručná doba sa nevzťahuje napr. na:

 • tovar určený na jedno použitie s povahou osobnej spotreby (derma-rollery, kozmetické prípravky, rukavice, rúška, uteráky a pod.)
 • v prípadoch zanedbania údržby napr. zanesenie otočných častí brúsky na nechty (starostlivosť, údržba brúsky na nechty)
 • mechanické závady na zariadeniach, okrem tých ktoré boli zistené bezprostredne po dodaní tovaru (praskliny, poškodené káble, zlomené konektory a pod.)

V prípadoch na ktoré sa nevzťahuje zákonná záručná doba Vám servis/opravu zariadenia, po posúdení servisným technikom, zabezpečíme ako platený úkon.

   

Aby sme zabezpečili maximálnu funkcionalitu tejto stránky, používame na našich stránkach cookies v súlade s platnou legislatívou. Ochrana údajov.

Tento produkt je aktuálne vypredaný.
Zanechajte nám prosím Vašu e-mailovú adresu a my Vás budeme e-mailom informovať, keď bude tento produkt opäť dostupný.

E-mail