Menu
Košík

FAQ - často kladené otázky

Tovar môžete objednať nižšie uvedenými spôsobmi
 
 • v našom internetovom obchode okbeauty.sk
 • emailom: info@okbeauty.sk
 • telefonicky: +421 948 448 005

Najbežnejší a najjednoduchší spôsob objednania tovaru je prostredníctvom nášho internetového obchodu. Ak však z nejakého dôvodu uprednostňujete zadať objednávku e-mailom prípadne telefonicky, pripravte si prosím nasledujúce informácie, ktoré k úspešnému vybaveniu vašej objednávky budeme potrebovať. 

Požadované údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná adresa)
 • Telefónny kontakt, na ktorom ste zastihnuteľný
 • e-mailová adresa
 • spôsob doručenia (kuriérskou služnou Slovak Parcel Sefvice, GEIS)
 • spôsob platby (dobierka, prevodný príkaz, online platobnou kartou, splatky QUATRO)
 • zoznam produktov, ktoré si objednávate (názov tovaru + SKU kód tovaru)

Objednať tovar si môžete aj odoslaním objednávky na e-mailovú adresu info@okbeauty.sk, prípadne nás kontaktovať na tel. čísle +421 948 448 005 a spraviť objednávku telefonicky.

Požadované údaje, pri e-mailovej a telefonickej objednávke:

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná adresa)
 • Telefónny kontakt, na ktorom ste zastihnuteľný
 • e-mailová adresa
 • spôsob doručenia (kuriér, alebo osobný odber - Wolfert, s.r.o., Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji)
 • spôsob platby (dobierka, prevodný príkaz, hotovosť - len osobný odber)
 • zoznam produktov, ktoré si objednávate (názov tovaru + SKU kód tovaru)

V prípade, že niektorý z výrobkov, ktorý ste zakúpili u nás nefunguje úplne správne, postupujte nasledovne:

 1. Pripravte si nasledovné údaje:
  • dátum objednávky
  • číslo objednávky
  • názov reklamovaného tovaru
  • model, alebo kód tovaru
  • popis pravdepodobnej chyby
 2. Vyplňte a odošlite online reklamačný formulár
 3. K reklamácii je potrebné dodať: kompletný reklamovaný tovar, kópiu daňového dokladu. Ak máte príslušenstvo, dodajte aj to. Môže byť príčinou poruchy, alebo nevyhnutné pre riadne otestovanie prístroja.
 4. K reklamácii originálny obal nie je potrebný, ale je vhodný na jeho prenášanie, aby sa tovar nepoškodil. Ak ho nemáte, vhodne zabaľte tovar tak, aby sa počas nepoškodil. Za poškodenie tovaru počas prepravy k nám nezodpovedáme.
 5. Reklamovaný tovar odošlite kuriérom na adresu:
  Wolfert, s.r.o.
  (reklamácia)
  Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji
  tel.: 0948 448 005

Reklamácie riešime v čo možno najkratšom termíne, podľa podmienok reklamačného poriadku však najneskôr do 30 pracovných dní. Presný termín vybavenia Vám nebudeme schopní oznámiť vopred.

Ak ste fyzická osoba (nie podnikateľ, teda nemáte pridelené tzv. IČO) podľa občianskeho zákonníka sa na zakúpený tovar vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. V prípade ak ste fyzická osoba (podnikateľ) resp.právnická osoba (teda máte pridelené tzv. IČO), v takom prípade sa na Vás vzťahuje vzťahuje v tomto zmysle obchodný zákonník SR a na zakúpený tovar máte záručnú dobu 12 mesiacov. Pri posudzovaní platnosti záručnej doby sa berie do úvahy dátum vystavenia daňového nadobúdacieho dokladu, resp. dátum doručenia/prevzatia  tovaru kupujúcim.

Neopodstatnená reklamácia

V prípade, že sa pri reklamačnom konaní zistí, že reklamácia je neopodstatnená napr. po prijatí a kontrole reklamovaného tovaru servisný technik zistí, že tovar popisovanú vadu nevykazuje a je v tomto zmysle funkčný, prípadne reklamovaný tovar nebol zakúpený u nás, bude takáto reklamácia vyhodnotená ako neopostatnená a ukončená ako zamietnutá. Prevádzkovateľovi okbeauty.sk, spoločnosti Wolfert, s.r.o. vzniká, nárok na náhradu nákladov spojených s neopodstatnenou reklamáciou, konkrétne na úhradu vykonaného kontrolného servisného úkonu vo výške 10,00 EUR s DPH a prepravných nákladov spojených s odoslaním tovaru späť k zákazníkovi spravidla vo výške, ako pri zakúpení produktu (ako je uvedené v pôvodnej objednávke za prepravu bez nároku na zľavu, ak bola takáto zľava v obj. zákazníkovi priznaná), teda cena prepravných nákladov je vypočítaná podľa hmotnosti a objemu balíku. Predávajúci vystaví k vyššie uvedenými položkám zákazníkovi daňový doklad, ktorý má zákazník možnosť uhradiť prevodným príkazom vopred (tovar bude odoslaný zákazníkovi po prijatí úhrady), alebo dobierkou (tovar bude zákazníkovi bezodkladne odoslaný na dobierku - poplatok za dobierku od 1,50 EUR s DPH).

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy ste povinný uchrániť pred poškodením, znečistením a to aj pôvodného originálneho obalu, v ktorom Vám bol jednotlivý tovar doručený (napr. aj použitím vhodnej výplne, zabalením do papieru, fólie). Tovar s kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia nám doručte späť v demontovanom stave, v pôvodnom originálnom balení vrátane prepravných obalov, ochranných výplní ak boli súčasťou pri dodaní tovaru, spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy,  Ak Vám bol tovar doručený na palete, ide o nadrozmerný tovar resp. tovar prekračujúci váhový alebo objedmový limit a takýto tovar je potrebné nám vrátiť spôť rovnako na palete, aby sa pridšlo jeho poškodeniu pri manpulácii a preprave. Originálny obal je súčasťou tovaru pri jeho predaji. Vrátenie tovaru bez pôvodného originálneho tovaru priípadne poškodeného originálneho obalu priamo znižuje hodnotu tovaru. Zníženie hodnoty tovaru môže byť zohľadnené pri vrátení finančných prostriedkov kupujúcemu. 

Pri reklamácii (záručný, pozáručný servis) sa poôvodný originálny obal nevyžaduje, nakoľko tovar Vám po vykonaní servisu bude vrátený späť.

Na doručenie tovaru späť odporúčame použiť dodatočný ochranný transportný obal, ktorý zamedzí poškodeniu tovaru pri preprave prepravnou spoločnosťou. Vyhnete sa tak uplatneniu nároku na náhradu škody predávajúcim spôsobenej nedostatočným balením. Za tovar, ktorý nám doručujte, posielate máte ako jeho výlučný vlastník plnú zodpovednosť, teda za stav v akom nám tento tovar bude doručený (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave nedostatočným balením). Pri vzniku škody si nárok na náhradu škody budete voči prepravcovi uplatňovať priamo u prepravcu vo vlastnej réžii. Viac k správnemu zabaleniu tovaru nájdete na stránke "Často kladené otázky" v časti "Ako správne zabaliť balíkovú zásielku" resp. "Ako správne zabaliť paletovú zásielku".

Opotrebovaný, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar

Pri nákupe na ďiaľku (e-shop) ako kupujúci nemáte možnosť si tovar vopred pozrieť, odskúšať. Ak nie ste si istý, či Vám tovar bude vyhovovať je potrebné sa k tovaru ako celku pristupovať zodpovedne so zreteľom, že možno ho budete chieť v zákonnej lehote vrátiť predávajucemu, nakoľko Vám nevyhovuje. V tomto zmysle, tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti, avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu, poškodeniu originálneho obalu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený originálny obal a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade spotrebného tovaru (napr. kozmetika.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

Spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť je potrebné doručiť sprievodný list resp. vyplniť a odoslať nasledovný online formulár na odstúpenie od zmluvy, spolu s originálnym daňovým nadobúdacím dokladom (faktúra).

Ak nám vrátite tovar bez zjavných známok používania a opotrebenia v originálnom obale s kompletným príslušenstvom, vrátime Vám plnú sumu, ktorú ste nám pri kúpe tovaru zaplatili.

Balíková zásielka, hmotnosť do 20 kg

 1. Zmyslom nižšie uvedeného návodu je bezproblémové vrátenie/doručenie tovaru Predávajúcemu a v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátenie plnej sumy Kupujúcemu za tovar, ktorý mu nevyhovuje resp. v prípade reklamácie, doručenie tovaru na opravu do servisu bez poškodenia. Ak Vám bol doručený nový tovar, ktorý Vám nevyhovuje (farba, výkon, iné očakávania) je to v poriadku. Takýto tovar však môže pre iného zákazníka spĺňáť všetky jeho očakávania. Neoddeiteľnou súčasťou hodnoty tovaru je aj originálne príslušenstvo, originálny obal, originálne prepravné výplne (polystyrénová výplň, fólie), ktoré zamedzujú náhodnému poškodeniu tovaru pri preprave. Tovar v každej objednávke zasielame vždy v originálnom balení a preto, ak nám pri odstúpení od zmluvy doručíte späť tovar poškodený, neúplný, znehodnotený, neprimerane opotrebovaný, vznikajú nám ako Predávajúcemu dodatočné náklady na jeho prebalenie, resp. nutnosť takýto tovar zaradiť do komisionálneho predaja so zníženou cenou. Takto vzniknuté náklady znáša v zmysle obchodných podmienok a reklamačných podmienok Kupujúci, ktorý sa o zníženie hodnoty tovaru svojim konaním pričinil. Zníženie hodnoty tovaru môže predstavovať 10-20% z kúpnej ceny tovaru. Podrobnejšie informácie sú uvedené v reklamačných podmiekach.
 2. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia uložte do originálneho foliového obalu, ochranných výplní (ak boli súčasťou dodania), následne tovar vložte do originálneho obalu/kartónu vrátane dodaného prísluženstva, návodu a pod., v ktorom Vám bol tovar doručený a tento obal zabaľte do ochrannej fólie/papiera prípadne ho vložte do vačšieho ochranného kartónového obalu/krabice.
 3. Adresu, na ktorú tovar doručujete vytlačte/napíšte na štítok/papier a ten nalepte na strečovú fóliu resp. ochranný kartónový obal (nie na originálny obal tovaru). Na štítok možete uviesť aj RMA číslo, viď info nižšie.
 4. Pridelené RMA číslo tzv. číslo reklmácie vytlačte prípadne čitateľne napíšte na štítok/papier a nalepte ho na balík na ochrannú fóliu resp. na ochranný kartónový obal, v ktorom je balík zabalený na viditeľné miesto prípadne ho vložte dovnútra balíka (nie na originálny obal/krabicu výrobku).
 5. Na originálny obal výrobku prosím nepíšte ani nelepte žiadnu adresu, ani RMA číslo a pod. Poškodzujete tým obal výrobku a znižujete tak hodnotu tovaru, ktorú si v zmysle obchodných podmienok, reklamačných podmienok a platnej legislatívy, môžeme nárokovať k náhrade. Dodržaním vyššie uvedeného sa vyhnete uplatneniu nároku na náhradu vzniknutej škody.
 6. POZOR ! Nepoškodzujte originálny obal produktu, za poškodenie sa pokladá aj písanie a lepenie roznych šitkov, paierov, nálepiek . Zásielky bez RMA čísla nebudú akceptované a budú vrátené na adresu odosielateľa.

Paletová zásielka

Ak Vám bol tovar doručený na palete, je potrebné tovar vrátiť na palete. Postupujte prosím podľa nižie uvedeného.

 1. Zmyslom nižšie uvedeného návodu je bezproblémové vrátenie/doručenie tovaru Predávajúcemu a v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátenie plnej sumy Kupujúcemu za tovar, ktorý mu nevyhovuje resp. v prípade reklamácie, doručenie tovaru na opravu do servisu bez poškodenia. Ak Vám bol doručený nový tovar, ktorý Vám nevyhovuje (farba, výkon, iné očakávania) je to v poriadku. Takýto tovar však môže pre iného zákazníka spĺňáť všetky jeho očakávania. Neoddeiteľnou súčasťou hodnoty tovaru je aj originálne príslušenstvo, originálny obal, originálne prepravné výplne (polystyrénová výplň, fólie), ktoré zamedzujú náhodnému poškodeniu tovaru pri preprave. Tovar v každej objednávke zasielame vždy v originálnom balení a preto, ak nám pri odstúpení od zmluvy doručíte späť tovar poškodený, neúplný, znehodnotený, neprimerane opotrebovaný, vznikajú nám ako Predávajúcemu dodatočné náklady na jeho prebalenie, resp. nutnosť takýto tovar zaradiť do komisionálneho predaja so zníženou cenou. Takto vzniknuté náklady znáša v zmysle obchodných podmienok a reklamačných podmienok Kupujúci, ktorý sa o zníženie hodnoty tovaru svojim konaním pričinil. Zníženie hodnoty tovaru môže predstavovať 10-20% z kúpnej ceny tovaru. Podrobnejšie informácie sú uvedené v reklamačných podmiekach.
 2. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia uložte do originálneho foliového obalu, ochranných výplní (ak boli súčasťou dodania), následne tovar vložte do originálneho obalu/kartónu vrátane dodaného prísluženstva, návodu a pod., v ktorom Vám bol tovar doručený a tento obal zabaľte do ochrannej fólie/papiera prípadne ho vložte do vačšieho ochranného kartónového obalu/krabice.
 3. Tovar s originalnym obalom uložte na paletu, celý zaistite stretch fóliou a sťahovacou páskou, aby bol pri preprave stabilný a pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu.
 4. Pridelé RMA číslo (číslo reklamácie) vytlačte a nalepte na strečovú fóliu na viditeľné miesto alebo vložte dovnútra. Ak nemáte možnosť tlače, napíšte RMA číslo na papier a ten nalepte napr. transparentnou lepiacou paskou, alebo ho umiestnite do vnútra obalu tpovaru.
 5. Adresu na ktorú tovar doručujete vytlačte/napíšte rovanko ako v prípade RMA čísla na papier a ten nalepte na strečovú fóliu.
 6. Na originálny obal výrobku prosím nepíšte ani nelepte žiadnu adresu, ani RMA číslo a pod. Poškodzujete tým obal výrobku a znižujete tak hodnotu tovaru, ktorú si v zmysle obchodných podmienok, reklamačných podmienok a platnej legislatívy, môžeme nárokovať k náhrade. Dodržaním vyššie uvedeného sa vyhnete uplatneniu nároku na náhradu vzniknutej škody.
 7. POZOR ! Nepoškodzujte originálny obal produktu, za poškodenie sa pokladá aj písanie a lepenie roznych šitkov, paierov, nálepiek . Zásielky bez RMA čísla nebudú akceptované a budú vrátené na adresu odosielateľa.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru napr. mechanické poškodenie spôsobné zákazníkom, vady spôsobené nedodržaním návodu na používanie, chyby spôsobené nesprávnym použitím na iný než stanovený účel a pod.

Zákonná záručná doba sa nevzťahuje napr. na:

 • tovar určený na jedno použitie s povahou osobnej spotreby (derma-rollery, kozmetické prípravky, rukavice, rúška, uteráky a pod.)
 • v prípadoch zanedbania údržby napr. zanesenie prachom, zatečenie tekutinou rotačných/otočných častí brúsky na nechty napr. pri čistení hlavice brúsky (starostlivosť, údržba brúsky na nechty)
 • mechanické závady na zariadeniach, okrem tých ktoré boli zistené bezprostredne po dodaní tovaru (praskliny, poškodené káble, zlomené konektory a pod.)
 • rozoberaný a nespravne zložený / zmontovaný tovar nasledkom čoho dosšlo k jeho poškodeniu napr. hlavica brúsky

V prípadoch na ktoré sa nevzťahuje zákonná záručná doba Vám servis/opravu zariadenia, po posúdení servisným technikom, zabezpečíme ako platený úkon.

V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní, Vám v prípade, že ste objednávku uhrádzali kurierovi na dobierku  vrátime peniaze na Vami požadovaný bankový účet. Číslo učtu v tvare IBAN prosím uveľte v reklamačnom formulári.v časti dúvod reklamácie. Ak ste objednávku uhrádzali platobnou kartou, alebo bakovým oprevodom bude Vám Vaša platba vrátená spať na bankový účet/kartu z ktorého bola platba realizovaná.

Po doručení tovaru k nám na adresu Wolfert, s.r.o., Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji, bude skontrolovaný naším pracovníkom a ak je všetko v poriadku, platba Vám bude poukázaná najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Osobné odovzdanie reklamovaného tovaru nie je možné

Číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý Vám máme poukázať platbu za vrátený tovar prosím uveďte v online reklamačnom formulári, alebo v ozname o odstúpení od zmluvy, ktorý si môžete stiahnmuť na tomto odkaze, odstúpenie od zmluvy.

Frma, živnostník - nemá nárok na odstúpenie od zmluvy. V takýchto prípadoch si vyhradzaujeme právo individuálne posúdiť vrátenie tovaru späť (ak bude tovar doručený nepoškodený v pôvodnom nepoškodenom obale), vrátime zákaníkovi (firma, živnostník) sumu, ktorú zaplatil za tovar, teda nie prepravné a ostatné náklady fakturované zákazníkovi.

Pri splnení istých podmienok (napr. hodnota tovaru v obj. nad 30 EUR resp. nákupom individuálne označeného tovaru), môžete k vašej objednávke získať darček zdarma. Darček k objednávke je v množstve 1 ks do košíka pridaný automaticky. Ak o darček nemáte záujem, môžete darček z košíka odstrániť jednoducho odstrániť.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, sa ruší aj tzv. darovacia zmluva na darčekový produkt a spolu so zakúpeným tovarom je potrebné vrátiť aj získaný darček.

Áno, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa tým aj tzv. darovacia zmluva na darčekový produkt a spolu so zakúpeným tovarom je potrebné vrátiť aj získaný darček.

Predajca si vyhradzuje právo náhrady poskytnutého darčekového produktu podobným produktom v približne ronakej cene.

Vašu zásielku môže vyzdvihnúť, preziať aj iná Vami poverená osoba. Pri spôsobe dopravy kuriérom, stačí telefonicky oznámiť kuriérovi, kde a kto zásielku preberie.

Platba kartou
Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred prostredníctvom platobnej brány CardPay, ktorú sprostredkováva Tatra banka, a.s.

Bankový prevod
Po potvrdení objednávky vám bude doručený automatický potvrdzujúci e-mail, v ktorom vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo vašej objednávky a je potrebné ho uviesť pri zasielaní úhrady. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do 2 pracovných dní po potvrdení objednávky, v opačnom prípade si vyhrazdujeme právo považovať Vašu objednávku za zrušenú. V prípade, že si zvolíte platbu na účet, tovar vám budeme expedovať/zabezpečovať až po pripísaní celkovej fakturovanej sumy. Pri tomto spôsobe platby navyše získate priamu zľavu z vašej objednávky za zvolený spôsob platby.

Dobierka
Za tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní pracovníkovi kuriérskej služby. Poplatok účtovaný za dobierku je 1,00 EUR

V hotovosti
Za tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní. (platí len pri osobnom odbere v Ivanke pri Dunaji).

PayPal

Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sume za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred prostredníctvom celosvetovej platobnej brány PayPal.

QUATRO (splátkový predaj) - pripravujeme, už čoskoro

Pri tomto spôsobe platby po dokončení objednávky budete presmerovaný na web stránku splátkovej spoločnosti QUATRO, kde vyplníte žiadosť. Spoločnosť QUATRO vašu žiadosť posúdi a vyrozumie zúčastnené strany, teda Vás ako žiadateľa a nás ako predajcu o schválení resp. zamietnutí vašej žiadosti. V prípade, že vaša žiadosť bude spoločnosťou QUATRO schválená, táto za vás uhradí sumu objednávky a vy budete na základe splátkového kalendára požičanú čiastku splácať splátkovej spoločnosti QUATRO, ktorú prevádzkuje Všeobecná úverová banka, a.s.

Pri zadaní objednávky prostredníctvom nášho internetového obchodu okbeauty.sk sa Vám po vložení produktov do košíka a vyplnení adresy kam si prajete objednaný tovar doručiť sa Vám zobrazí aktuálna cena za dopravu na zvolenú adresu. Výška ceny za dopravu závisí od celkovej hmotnosti zásielky a cieľovej adresy pre doručenie (dbajte prosím na správnosť údajov PSČ, krajina).

Niekoľko krát do roka prebieha akcia doručenie zdarma. Doručenie zdarma je spravidla jpodmienené splnením vopred stanovených podmienok, napr. minimálna hodnota objednávky, o ktorých v čase prebiehania takejto akcie viditeľne informujeme na našich stránkach.

Ak si v našom internetovom obchode registrujete, teda vytvoríte si tak zákaznícky účet, budete mať vždy po prihlásení dsa o svojho účtu k dispozícii históriu vašich objednávok, nastavenia adresy a iné ďalšie nastavenia účtu.

Spotrebiteľ môže u nás zakúpený vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia resp. prevzatia tovaru. Budeme však veľmi radi, keď nám svoj dôvod uvediete, nakoľko nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a chceme svoje služby a výber sortimentu produktov zdokonaľovať.Podrobné podmienky pre odstúpenie od zmluvy nájdete v čl. VII našich obchodných podmienok.

Pokiaľ máte tovar zakúpený ako živnostník alebo iná právna forma spoločnosti, ďalej len podnikateľ, vychádzame v ústrety aj v takomto prípade, avšak vyhradzujeme si právo o konkrétnom prípade rozhodnúť individuálne na základe nášho posúdenia. Lehota na vrátenie tovaru pri podnikateľoch je 7 dní odo dňa doručenia resp. prevzatia tovaru. Pozor, nejde o odstúpenie od zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ktoré sa vzťahuje len na fyzické osoby nepodnikateľov.

Pri vrátení tovaru je potrebné tovar vrátane nepoškodeného originálneho obalu , vyplňových materiálov bezodkladne doručiť najneskôr do 7 dní predávajucemu odo dňa podania žiadosti o vratenia tovaru resp. odstúpenia od zmluvy.

Kupujúcemu, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu ako podnikateľ a uviedol v objednávke pridelené IČO dodávame k zakúpenému elektro tovaru deklaráciu o zhode tzv. certifikát, ktorý od podnikateľov vyžaduje napr. úrad hygieny.

Deklarácie o zhode neposkytujeme kupujúcim, ktorý uzatvorili kúpnu zmluvu ako fyzická osoba nepodnikateľ, teda vo svojej objednávke neuviedli pridelené IČO, kgtoré prideluje príslušný Živnostenský úrad..

V prípade že si v objednávke zvolíte spôsob platby prevodným príkazom, je potrebné úhradu realizovať bezodkladne, tak aby bola v prospech nášho účtu pripísaná najneskôr do 2 pracovných dní.
V prípade, že úhrada nie je pripísaná v prospech nášho účtu v stanovenej lehote, je to považované, že o objednaný tovar nemáte záujem a takáto objednávka môže byť automaticky, bez predchádzajúceho upozornenia zrušená.

Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou resp. v prípade osobného odberu si tovar vyzdvihnete sami.

Naše zásielky pre nás prepravujú a Vám doručujú nasledovné kuriérske spoločnosti:

Každá z vyššie uvedených kuriérskych spoločností doručuje zásielky spravidla nasledujúci pracovný deň od vyzdvihnutia zásielky v našom sklade. O odoslaní zásielky budete nami informovaný zaslaním e-mailovej správy.

O termíne doručenia Vás bude vopred informovať e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli vo vašej objednávke aj kuriérska spoločnosť. Obsahom oznámenia je aj číslo vašej zásielky pre jej online sledovanie.

Pred samotným doručením Vás bude pracovník kuriérskej spoločnosti telefonicky kontaktovať.

V prípade ak Vám termín doručenia nevyhovuje, môžete si priamo s kuriérom, prípadne na zákazníckej linke kuriérskej spoločnosti dohodnúť náhradný termín doručenia, prípadne aj zmeniť adresu doručenia v rámci danej spádovej oblasti.

Žiať, nie každý tovar po jeho otvorení je možné vrátiť a využiť tak v prípade nepokojnosti právo odstúpenie od zmluvy.

Príkladom môže byť napr. nákup krému, kozmetického prípravku, potravín, dermarolleru, metrážový tovar a pod. teda taký tovar, ktorý je predmetom osobnej spotreby ako napr. hygienicky balené tovary, ktoré po porušení originálneho obalu už nespĺňajú podmienku hygienického obalu a preto takýto tovar nie je možné vrátiť.

Tovar, ktorý nie je možné vrátiť (napr. odstúpením od zmluvy)

 • tovar, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa
 • tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.)
 • zapečatený tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: krémy, kozmetické masky, kozmertické prípravky, slúchadlá typu in-ear a pod.
 • audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené
 • literatúra, knihy, časopisy
 • tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba nepodnikateľ, teda osoba, ktorá nemá pridelené IČO.

Odstúpenie od zmluvy – Firma, živnostník

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nemá nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní podľa občianskeho zákonníka. Spoločnosť Wolfert, s.r.o., prevádzkovateľ okbeauty.sk, si vyhradzuje právo individuálne posúdiť a umožniť odstúpenie od zmluvy do 7 dní firmám a živnostníkom.

Odstúpenie od zmluvy - Predávajúci

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, alebo na kartu ak bola platba uskutočnená platobnou kartou vopred.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.)
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: krémy, kozmetické masky, kozmertické prípravky, slúchadlá typu in-ear a pod.)
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené
 • zmluvy na dodávky literatúry knihy, časopisy
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne).
Tovar nám, prosím, podľa možnosti, doručte späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. Na zaslanie tovaru späť použite originálny ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.  Prosíme, aby ste však zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom nám bnude tovar doručený (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, prípadne reklamácie ste povinný uchrániť pred poškodením a znečistením a to aj samotneho originálnejo obalu (napr. aj použitím vhodnej výplne, zabalením do papieru, fólie). 
Tovar nám prosím podľa možnosti, doručte späť v originálnom balení vrátane prepravných obalov ak boli súčasťou pri dodaní tovaru, spolu s vyplneným reklamačným formulárom resp. formulárom o odstúpení od zmluvy, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. 
Na doručenie tovaru späť použite ochranný transportný obal. 
 Ak Vám bol tovar doručený na palete, ide o nadrozmerný tovar resp. tovar prekračujúci váhový limit a takýto tovar je potrebné vrátiť rovnako na palete, aby sa pridšlo jeho poškodeniu pri manpulácii a preprave. Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnete sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Za tovar, ktorý nám doručujte, alebo posielate máte ako výlučný vlastník plnú zodpovednosť, teda za stav v akom nám tento tovar bude doručený (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave nedostatočným balením) a prípadný nárok na náhradu škody si budete musieť voči prepravcovi individuálne.

Opotrebovaný, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti, avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu, poškodeniu originálneho obalu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený originálny obal a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade spotrebného tovaru (napr. kozmetika.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

Tovar, ktorý je možné v zákonom stanovenej 14 dňovej lehote vrátiť je potrebné doručiť k nám na adresu:

Wolfert, s.r.o.
(reklamácia)
Nádražná 39, 90028 Ivanka pri Dunaji
tel. 0948 448 005.

Spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť je potrebné doručiť sprievodný list resp. vyplniť a odoslať nasledovný formulár na odstúpenie od zmluvy, spolu s originálnym daňovým nadobúdacím dokladom (faktúra).

Ak nám vrátite tovar bez zjavných známok používania a opotrebenia v originálnom obale s kompletným príslušenstvom, vrátime Vám plnú sumu, ktorú ste nám pri kúpe tovaru zaplatili.

Na našej stránke okbeauty.sk uvádzame pri každom produkte informáciu o skladovej dostupnosti tovaru.

Skladová dostupnosť:

 • skladom
  Tovar máme u nás na sklade (min. 1 ks) a je možné ho odoslať nasledujúci pracovný deň. Aktuálne neuvádzame, koľko ks je práve na sklade a tak môže nastať situácia, keď si napr. objednáte 2 a viac kusov a skladom je práve 1 ks. V takomto prípade Vás budeme kontaktovať, či si prajete odoslať 1 ks, alebo môžete počkať spravidla 3-7 prac. dní na ďaľší ks, ktorý pre Vás objednáme u dodávateľa.
 • 3-7 dní
  Tovar je na sklade u dodávateľa a jeho odoslanie od nás smerom k Vám je spravidla 3 až 7 pracovných dní od nasledujúceho pracovného dňa po zadaní objednávky

 • aktuálne vypredané
  Tovar je momentálne vypredaný a nie je možné ho objednať, teda vložiť do košíka

 • iné napr. od 8.7.2020, na objednávku
  Tovar bude s najväčšou pravdepodobnosťou dostupný od uvedeného termínu resp. podľa uvedenej textovej informácie

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak vaša objednávka bude obsahovať kombináciu produktov s dostupnosťou skladom3-7 dní, bude vaša objednávka odoslaná až po naskladnení všetkých objednaných položiek, teda v limite 3-7 pracovných dní.

Ak si napr. nemôžete dovoliť čakať a pomohlo by Vám objednávku rozdeliť, objednávku Vám rozdelíme na 2 objednávky. Objednávku s položkami skladom Vám odošleme nasledujúci pracovný deň a ostatné položky s dostupnosťou 3-7 prac. dní Vám odošleme po naskladnení v uvedenom limite. Nevýhodou môže byť, že Vám bude účtovaná 2x doprava, teda za každú objednávku.

Doručenie objednávky na presný dátum a čas štandardne neposkytujeme,.

V prípade záujmu je však možné sa na presnom doručení individuálne dohodnúť. V prípade záujmu nás pre stanovanie ceny za presné doručenie (miesto, dátum, čas) kontaktujte na info@okbeauty.sk.

Ak zistíte pri preberaní zásielky od kuriéra, že zásielka je poškodená a napriek tomu sa ju rozhodnete prevziať, keďže nie vždy musí byť nevyhnutne poškodený aj obsah zásielky, je potrebné s kuriérom o tom pri preberaní spísať protokol o prevzatí zásielky s výhradou, ako výhradu uviesť rozsah poškodenia zásielky a spísaný protokol aj zásielku si zdokumentovať napr. mobilným telefónom.

Následne je potrebné nás najneskôr do 48 hodín o tom písomne informovať. Stačí zaslať nám zaslať na emailovú adresu info@okbeauty.sk správu s číslom Vašej objednávky a kópiou preberacieho protokolu spísaného kuriérom, že ste prevzali od kuriéra poškodenú zásielku.

Upozornenie: Po 48 hodinách nebudú žiadne výhrady k prípadným poškodeniam na doručenom tovare, ktoré mohli vzniknúť poškodením pri preprave zásielky z našej strany brané do úvahy a akceptované.

Pri reklamácii, vrátení, odstúpení od zmluvy je tovar potrebné k nám doručiť na adresu uvednú v reklamačnom online formlulári. Doručenie tovaru resp. prepravu kuriérskou službbou, si zabezpečuje každá zo zúčastnených strán na vlastné náklady, teda vo vlastnej réžii. Prepravné náklady súvisiace s odoslaním tovaru obchodníkovi znáša kupujúci a prepravné náklady na odoslanie tovaru späť k zákazníkovi znáša obchodník, pritom nezáleží, či sa jedná o vrátenie tovaru, odstúpenia od zmluvy, alebo reklamácii rámci tovaru v záručnej / po záručnej lehote.

   

Tento produkt je aktuálne vypredaný.
Zanechajte nám prosím Vašu e-mailovú adresu a my Vás budeme e-mailom informovať, keď bude tento produkt opäť dostupný.

E-mail