Kategórie

Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu?
Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia. Budeme však veľmi radi, keď nám svoj dôvod uvediete, nakoľko nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a chceme svoje služby a výrobky stále zdokonaľovať. Podrobné podmienky pre vrátenie tovaru nájdete v čl. 8 našich obchodných podmienok. Pokiaľ máte tovar zakúpený ako podnikateľ alebo firma, vychádzame v ústrety aj v takomto prípade, avšak vyhradzujeme si právo o konkrétnom prípade rozhodnúť individuálne na základe nášho posúdenia.

 

Ako mám tovar vrátiť?
Tovar môžete doručiť kuriérskou spoločnosťou na adresu: Wolfert, s.r.o. - reklamácie, Nádražná 39, Ivanka pri Dunaji, Slovensko, tel. +421 948 448 005. K tovaru prosím priložte sprievodný list, v ktorom uveďte, že si prajete odstúpiť od zmluvy, objednávky číslo, zo dňa, čiastočne, prípadne úplne, priložte originálny nadobúdací daňový doklad (faktúru) a uveďte číslo bankového účtu v tvare IBAN, pre prípad vzniku nároku na vrátenie zaplatenej sumy.
Ak si prajete sumu použiť priamo na uhradenie novej objednávky, uveďte prosím, že suma bude čerpaná vo forme kreditu z predchádzajúcej objednávky.

 

Môžem vrátiť akýkoľvek druh tovaru?
Sú kategórie výrobkov, u ktorých nie je možné odstúpiť alebo možno odstúpiť iba do určitého okamihu. Príkladom môže byť nákup parfému, u ktorej je tou hranicou pre vrátenie porušenie obalu.

 

Kedy dostanem späť platbu?
Platby sa snažíme vždy vrátiť v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy v prípade, že nám bol tovar vrátený.

 

Musím tovar vrátiť v pôvodnom obale?
Tovar sa prosím snažte vracať vždy najlepšie v stave, v akom ste ho preberali - úplný s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a v originálnom obale. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania so zakúpeným tovarom inak, než bolo nutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak originálny obal už nemáte, prípadne je poškodený, odstúpiť od zmluvy môžete, avšak v závislosti od stavu v akom nám tovar vrátite môžeme pristúpiť k zníženiu ceny tovaru. Ak nám vrátite tovar bez zjavných známok používania a opotrebenia v originálnom obale, vrátime Vám plnú sumu, ktorú ste nám zaplatili pri zakúpení tovaru.

 

Ak som k dostal k zakúpenému produktu darček, musím ho tiež vrátiť?
Áno, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa tým aj darovacia zmluva na darčekový produkt a je potrebné spolu s tovarom vrátiť aj získaný darček.